Slogan

Snöskoterleder

Snöskoterlederna runt Pello förenar dig medintressantadestinationer, oberoende av om du vill åka till fjällen, Sverige eller till Rovaniemi. Lederna i Pello tas noggrant hand om, och vi hoppas att din rutt kommer att gå till oss också i framtiden.

Det finns totalt 120 km underhållna snöskoterleder i Pello kommun. Följande huvudleder hör till de underhållna lederna:

Från syd till nord:
Från Ylitornio till Pello och vidare till Kolari (Juoksenki – Pello – Jarhoinen). Från Ritavalkea till Nuottavaaraa och därifrån till Kolarileden.

Från väst till öst:
Från Pello centrum till öster om Miekojärvi och vidare till Rovaniemileden (Pello – Lankojärvi – Sirkkakoski).

I tillägg till de nämnsa huvudlederna ovan finns det ytterligare ungefär 190 km snöskoterspår i Pello. Läs mer om möjligheterna med snöskoter från Travel Pellos sida här.

Du kan också se en karta med snöskoterlederna i området runt Pello här.